Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

reguluje ustawa o informacji publicznej. Do tej kategorii nie można bowiem zaliczyć informacji dotyczącej stanu majątkowego osoby, której dochód i majątek podlega ujawnieniu...
na posiadanie interesu faktycznego co do wyniku sprawy,, a nie posiadanie interesu prawnego, którego źródłem byłaby określona norma prawa materialnego. Słusznie wskazał...