Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Kr 2147/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-23

, iż skarżąca uzyskała w 2001r. dochód ze źródeł nieujawnionych w kwocie 305.334,97 zł., Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został złożony do Dyrektora Izby...
: [...] i [...], ustalające skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym...

I SA/Bd 771/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w T. decyzją z dnia [...] lipca...
2019r. ustalił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Łd 715/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-26

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w kwocie 495.292,00 zł i orzekając co do istoty ustalił jej wysokość zobowiązania podatkowego...

I SA/Wr 2165/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-28

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1. zmienia wyrok Wojewódzkiego Sądu...
[...] nr [...] ustalił R. H. (dalej: skarżąca) zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

I SA/Wr 1897/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-22

dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1. zmienia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
podatkowe w zakresie ustalenia A. Z. zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, w wyniku którego organ...

I SA/Wr 1898/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-06

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu I. zmienia wyrok Wojewódzkiego Sądu...
. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, w sprawie toczyło się postępowanie podatkowe w zakresie...

I SA/Wr 448/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-17

stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 1794/15 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2008 r. w wysokości 105.098 zł. Wyrok ten jest prawomocny od 15 kwietnia 2016 r., W dniu 5 maja 2016 r. strona wniosła...

I SA/Wr 326/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-27

, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia I. odrzucić skargę; II. zwrócić...
w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2008 w wysokości 8.873 zł. i ustalającą wysokość zobowiązania z tego tytułu w kwocie 8.692 zł., Wyrok ten jest prawomocny od 10 lutego...

I SA/Wr 325/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-27

, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia I. odrzucić skargę; II. zwrócić...
w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2008 w wysokości 8.873 zł. i ustalającą wysokość zobowiązania z tego tytułu w kwocie 8.692 zł., Wyrok ten jest prawomocny od 10 lutego...

I SA/Wr 2155/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-24

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie...
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r., Jako podstawę prawną skargi o wznowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100