Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Sz 1316/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-04

, opisy dokonane na wydrukach potwierdzały jedynie aktywność wykazaną na karcie kierowcy, zwłaszcza w zakresie czasu wjazdu i zjazdu z promu. W niektórych przypadkach opisy...
w przypadku niezarejestrowania tego faktu przez kierowcę na karcie, co pozwalało na uwzględnienie przerywanego odpoczynku w wymiarze do 1 godziny i przyjęcie, że nie doszło...

II SA/Op 237/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-02

kierowcy, kontrolujący jest wyposażony w urządzenia umożliwiające: pobieranie danych z tachografu cyfrowego zainstalowanego w pojeździe oraz z karty kierowcy, odczyt...
i warunków przewozu drogowego, w zakresie czasu pracy i czasu odpoczynku kierowców organ wskazał, że w wyniku analizy zapisów danych zawartych w plikach z kart kierowców...

II GSK 1632/14 - Wyrok NSA z 2015-09-10

w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu, co stanowi naruszenie art. 14 ust. 2...
za nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu, za każdy...

II SA/Op 206/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-15

on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju., Podczas kontroli w przedsiębiorstwie udostępniono dane wczytane z karty kierowcy...
wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu (Ip. 6.3.7. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie...

II SA/Sz 214/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-09

stwierdził, że dane cyfrowe zgrane z kart kierowców i tachografów wykazały, że kierowca J. A. przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia przy wykonywaniu przewozu...
nieprawidłowości:, 1. przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu,, 2. przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy,, 3. skrócenie dziennego...

II SA/Op 313/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

czerwca 2013 r. w należącym do Spółki pojeździe o nr rej. a, który obsługiwał w tym dniu kierowca R. K., w sposób jednoznaczny wskazuje, iż 'Miesięczne karty drogowe...
kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu, uznał natomiast...

II SA/Op 344/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

ich wypłat oraz zestawienia kierowców wykonujących przewóz ze wskazaniem przypisanego pojazdu - za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., plików cyfrowych z kart...
kontrolą pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. zażądano przedłożenia przez kontrolowany podmiot miesięcznych kart drogowych dla 11 autokarów oraz danych z kart kierowców...

II SA/Bk 345/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-21

oraz dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu za okres od 01.12.2020 r. do 28.03. 2021 r., tj. za 118 dni;, - nieokazanie do kontroli danych z karty kierowcy...
danych z karty kierowcy D. J. zatrudnionego od [...].03.2021 r. do [...].03.2021 r. (tj. za 31 dni użytkowania pojazdu), co stanowi naruszenie objęte regulacją przepisów...

III SA/Po 696/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-12

w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień, przez kierowców...
stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy...

II GSK 801/15 - Wyrok NSA z 2016-10-12

kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu)., W tym kontekście...
wykresówek lub kart kierowców w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują oraz art. 15 ust. 7 lit. c), stanowiący o kontroli...
1   Następne >   +2   +5   9