Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SA/Kr 1081/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

w wysokości ok. 2.000 zł i zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości ponad 7.000 zł. Jeśli ich nie spłaci banki mogą prowadzić egzekucję z jego wynagrodzenia za pracę...
zaświadczenia właściwych podmiotów potwierdzające tę okoliczność, a także zaświadczenia właściwego wydziału ewidencji pojazdów i kierowców o pojazdach mechanicznych zarejestrowanych...

IV SA/Po 125/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-16

dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do wnioskodawcy, wykazania za pomocą kserokopii dokumentów (np. rachunków, faktur za media, w tym gaz, energię elektr., wodę...
oraz przedłożenia zestawienia pojazdów mechanicznych użytkowanych w gospodarstwie domowym z podaniem marki pojazdu, pojemności silnika i szacunkowej wartości., W odpowiedzi...

I SA/Gd 183/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-19

finansowego o czym świadczy fakt niefigurowania w karcie karalności zachodzi fakt nieistnienia obowiązku finansowego'. Z treści tych pism wynika zatem jednoznacznie...
u.p.e.a. Skarżący podniósł zarzut nieistnienia obowiązku finansowego, wskazując, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem, ponadto przedmiotowy pojazd nie stanowi...

II SAB/Bd 81/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-09

i amunicji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.) stanowi się, że cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej...
policjantki, która - jak wskazał - ukradła mu dokumenty od pojazdu w dniu [...] czerwca 2017 r. Reasumując skarżący podkreślił, że skoro Prokurator Rejonowy...