Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 277/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

: 1) każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz 2) w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji...
zdaniu art. 50 § 1 P.p.s.a., musi mieć w złożeniu skargi interes prawny rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków a zaskarżonym...

V SA/Wa 276/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

: 1) każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz 2) w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji...
zdaniu art. 50 § 1 P.p.s.a., musi mieć w złożeniu skargi interes prawny rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków a zaskarżonym...

V SA/Wa 1959/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

jako 'p.p.s.a.' ), uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Przy czym...

V SA/Wa 107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-07

administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Przy czym przez interes prawny należy rozumieć taką sytuację, w której stan...

V SA/Wa 3524/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-13

(Dz.U. 2012, poz. 1270 ze z zm.; powoływanej dalej jako 'p.p.s.a.' ), uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

V SA/Wa 2807/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych...
będą ją mieli tylko wtedy, jeżeli skarga wniesiona została w sprawie dotyczącej ich interesu prawnego. Oparcie legitymacji do wniesienia skargi na kryterium interesu prawnego...

V SA/Wa 2808/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

jest: każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów...
będą ją mieli tylko wtedy, jeżeli skarga wniesiona została w sprawie dotyczącej ich interesu prawnego. Oparcie legitymacji do wniesienia skargi na kryterium interesu...

V SA/Wa 91/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-26

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z kolei w myśl art. 32 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

V SA/Wa 258/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym § 2 ww. artykułu stanowi, że uprawnionym...

IV SA/Wa 443/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

., Pojęcie strony zostało zdefiniowane w art. 28 Kpa. Stosownie do jego treści stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Stosownie zaś do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku...
1   Następne >   +2   +5   10