Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SA/Wr 307/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

o wydanie decyzji środowiskowej., W korespondencji drogą elektroniczną, dnia 26 kwietnia 2021 r. pracownik Starostwa poprosił o wskazanie szczegółowego interesu prawnego...
i podał go jako źródło jego interesu prawnego., Pismem nr [...] zatytułowanym Wezwanie do usunięcia braków, datowanym na 27 kwietnia 2021 r. Dyrektor Powiatowego Ośrodka...

II SA/Bd 1438/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

posiada interes prawny do wniesienia skargi. NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec tego sąd...
pierwszej instancji powinien - przed wydaniem postanowienia z dnia 9 lipca 2012 r. o odrzuceniu skargi - dokonać ustaleń, czy skarżący jako dzierżawca posiada interes prawny...

I OSK 2223/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

, czy A. S. posiada interes prawny do wniesienia skargi. NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec...
tego Sąd pierwszej instancji powinien dokonać ustaleń, czy skarżący jako dzierżawca posiada interes prawny do żądania przeprowadzenia sądowej kontroli czynności wpisu...

I OSK 5/11 - Wyrok NSA z 2011-04-14

, że brak jest podstaw do uwzględnienia wezwania. Stwierdził, że Spółka nie wykazała naruszenia swojego interesu prawnego. Ponadto wyjaśnił, że organ może wprowadzać...
powiatowych, narusza jej interes prawny, gdyż uniemożliwia prowadzenie racjonalnej ekonomicznie działalności gospodarczej. Narusza art. 32 Konstytucji RP i jest przejawem...

II SA/Bd 216/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-02

z uwagi na brak interesu prawnego skarżącego., Postanowieniem z dnia 9 lipca 2012r., sygn. akt II SA/Bd 266/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił...
powyższe postanowienie. W uzasadnieniu NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec tego Sąd...

I OSK 2697/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej 'p.p.s.a.') z uwagi na brak interesu prawnego skarżącego., Postanowieniem z dnia 27 czerwca...
podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec tego Sąd pierwszej instancji powinien - przed wydaniem...

II GSK 2214/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-28

organu, skarżąca nie ma interesu prawnego do kwestionowania aktu o zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej., M. K. odnosząc...
się do kwestionowania interesu prawnego w postępowaniu procesowym w piśmie z dnia 8 lipca 2021 r. stwierdziła, że akt organu zatwierdzający zmianę organizacji ruchu narusza jej prawa...

II SA/Bd 349/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-06

, podobnie jak wiedza M. B., sięga jesieni, a nawet lata, roku 2007. Jednak A. S. oraz M. B. z powodu braku interesu prawnego w dniu, w którym dowiedzieli się o wadliwej zmianie...
posiadający interes prawny może być adresatem normy prawnej zawartej w art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podniesiono...

II SA/Bd 1248/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-22

na brak interesu prawnego skarżącego., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2012r. dopuszczono M.B. do udziału w niniejszym postępowaniu, jako właścicielkę działki...
., sygn. akt I OSK 2719/12 uchylił powyższe postanowienie. W uzasadnieniu NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu...

II SAB/Gl 31/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-08

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Jako uczestnik może się także zgłosić osoba (podmiot), która nie brała...
udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego oraz organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 p.p.s.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   100