Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

I OSK 431/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

. o udostępnienie informacji publicznej I. oddala skargę kasacyjną; II. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz Krajowej Izby Gospodarczej...
Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 19 lutego 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w pkt 1) zobowiązał Prezesa Urzędu Komunikacji...

II SA/Wa 1896/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
z dnia [...] kwietnia 2014 wystąpiła do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej UKE) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. odpowiedzi...

II SAB/Wa 331/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lutego 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Komunikacji...
Elektronicznej do rozpatrzenia wniosku Krajowej Izby [...] z dnia [...] lutego 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

I OSK 3073/13 - Wyrok NSA z 2014-09-18

informacji publicznej żądanej we wnioskiem z dnia [...] października 2012 r. w zakresie obejmującym:, 1) wskazanie (wyliczenie) pełnej korespondencji...
wskazanej informacji publicznej, określonej w pkt 29 - 32 wniosku. Pismem z dnia [...] grudnia 2012 r. Prezes UKE udzielił informacji publicznej w części żądania wniosku K...

II SA/Wa 1948/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
'), oraz w związku z art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782), utrzymał...

II SAB/Wa 176/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), K. wystąpiła do Prezesa Urzędu Komunikacji...
(Test PS) oraz testów zawężenia marży (Test MS) dla usług [...]. [...] oraz usługi [...], o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. udostępnienia pisma...

II SAB/Wa 485/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
Elektronicznej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w związku...

II SAB/Wa 247/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do rozpatrzenia wniosku P. Sp. z o.o....
z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

I OSK 3052/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

z siedzibą w Warszawie na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
w Warszawie na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1. zobowiązał Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...

II SAB/Wa 471/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 5 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej: 1. stwierdza, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji...
Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 5 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   87