Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SAB/Po 164/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-12-13

udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Lekarz Weterynarii do załatwienia wniosku Stowarzyszenia Z o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] września 2023 r...
Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Lekarz Weterynarii. Skarżące stowarzyszenie wniosło o:, 1) zobowiązanie...

II SA/Po 962/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-08

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...]2015r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
. o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie listy wszystkich ferm zwierząt futerkowych na terenie, który podlega kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii w J...

II SAB/Gd 140/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-19

Lekarza Weterynarii B. z siedzibą w M. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Z. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę...
na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Skarżący zarzucił organowi naruszenie:, 1) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP...

I OSK 108/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 10 maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia 4 kwietnia 2012 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja...

II SAB/Łd 208/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

Lekarza Weterynarii w P. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. do załatwienia wniosku z dnia [...] w zakresie...
Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. zarzucając organowi naruszenie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...

II SAB/Łd 207/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

Lekarza Weterynarii w P. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. dc II SAB/Łd 207/21, Uzasadnienie, B.S. skierowała do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. zarzucając organowi naruszenie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...

II SAB/Ol 71/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

Chybicki (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 października 2020 r. sprawy ze skargi P. Ł. na bezczynność Komisji A w O. w udostępnieniu informacji publicznej...
. (dalej: skarżący), zwrócił się (za pośrednictwem poczty elektronicznej) do Komisji '[...]' (Komisja, organ) o udostępnienie informacji publicznej w postaci:, Skanów...

II SAB/Łd 141/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-20

Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do rozpoznania wniosku; 2. stwierdza...
na bezczynność Powiatowego Inspektora Weterynarii w B. w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że skarżąca 15 czerwca 2021 r. wystąpiła...

IV SAB/Po 34/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-27

udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Lekarz Weterynarii do załatwienia wniosku S. J. z dnia [...] listopada 2017r., 2. stwierdza...
listopada 2017 r. zwróciło się drogą elektroniczną do Lekarz Weterynarii z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej: treści i postaci raportu z wizytacji schroniska...

II SAB/Op 99/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-21

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 6 października 2021 r. M. W. (dalej też: 'skarżąca', 'strona'), reprezentowana przez pełnomocnika radcę...
publicznej., W skardze skarżąca wniosła o:, - zobowiązanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w O. do udzielenia informacji w żądanym zakresie i formie w terminie 14 dni...
1   Następne >   +2   +5   +10   37