Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

III OSK 1362/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

Krajowych i Autostrad z dnia 6 lipca 2018 r. nr O.WR.I-4.4143.S5-W3-467.2014.jg.2018 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. prostuje zaskarżony wyrok...
-4.4143.S5-W3-467.2014.jg.2018 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II SAB/Gd 94/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-12

Akcyjnej z siedzibą w W. na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Generalnego...
z siedzibą w W. z dnia 20 marca 2012 r. o udzielenie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...

II SAB/Wa 386/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

w [...] na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (dotyczy raportu z Oceny Pierwszego Kamienia Milowego) 1...
o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz [...] S. A. z siedzibą...

II SAB/Wa 272/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

udostępnienia informacji publicznej w sprawie wniosku z dnia [...] lutego 2019 r. oddala skargę. T.N. w dniu [...] lutego 2019 r., w formie elektronicznej, skierował...
do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dalej jako: 'Generalny Dyrektor', wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zamówienia 'Usługa wsparcia...

II SAB/Wa 397/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

w [...] na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej (dotyczy raportu...
do rozpoznania wniosku [...] S. A. z siedzibą w [...] z dnia [...] czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 573/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

w [...] na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-21

Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Dyrektor Oddziału...
w [...] Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dopuścił się bezczynności w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 586/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2013 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. B...
( dalej jako GDDKiA) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej., Wyrok powyższy zapadł w następującym stanie...

I OSK 2693/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Krajowych i Autostrad w przedmiocie wniosku z dnia 31 października 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A.G. na rzecz...
wniosku z dnia 31 października 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem z dnia 31...

I OSK 430/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W.K. na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwotę...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   75