Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

III SAB/Gd 89/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-06

Karnego w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Karnego w C. do rozpoznania wniosku G.K. z dnia 1 kwietnia 2022 r...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie odnoszącym się do żądania zawartego w punktach 1, 6, 11, 12 i 15 wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu...

II SAB/Bd 1/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-25

na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] do rozpoznania wniosku...
publicznej. Stwierdzając, że organ bezpodstawnie nie udzielił żądanej informacji publicznej, skarżący wniósł o:, - zobowiązanie Dyrektora Aresztu Śledczego w B. do rozpatrzenia...

II SAB/Wa 523/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-24

w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] do rozpatrzenia wniosku W. K. z dnia [...] czerwca 2013 r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Bd 18/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Aresztu Śledczego w B. do rozpoznania wniosku...
skarżącego z dnia [...] grudnia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała...

II SAB/Sz 31/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-28

. na bezczynność Dyrektora Aresztu [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Aresztu [...] w K. do rozpoznania wniosku skarżącego...
. N. S. Z. Z. F. i P. W. O. T. w A. Ś. w K., na podstawie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), zwrócił się do Dyrektora Aresztu...

II SAB/Ol 141/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-27

Śledczego w O. w udzieleniu informacji publicznej I. zobowiązuje organ do rozpoznania pkt 1 wniosku skarżącego z dnia 14 maja 2022 roku, w terminie 7 dni; II. stwierdza...
. pismem z 14 maja 2022 r., wpływ do organu 23 maja 2022 r., wystąpił do Dyrektora Aresztu Śledczego w O. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci:, 1...

II SAB/Sz 96/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-15

Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Aresztu Śledczego w S. do załatwienia wniosku R. P. z dnia [...] r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem, II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Sz 182/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-07

w Wierzchowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie do rozpoznania wniosku skarżącego o udostępnienie...
informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności...

II SAB/Kr 147/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-15

informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Aresztu Śledczego w K. do wydania aktu lub podjęcia czynności w terminie 14 dni w sprawie z wniosku P.K. z dnia 10 lutego 2014...
w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny...

II SAB/Bk 139/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-10

. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, M. P. w dniu [...] lipca...
2020 r. wystąpił do Dyrektora Aresztu Śledczego w B. z dwoma wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, które zostały doręczone organowi w dniu [...] lipca 2020 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   42