Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

VI SA/Wa 2648/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

') oraz art. 72 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm., dalej ,,ustawa o swobodzie działalności...
nadto wymagało, czy Skarżący podjął działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Zgodnie bowiem z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności...

II GSK 414/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od E. A. na rzecz Ministra...
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, W dniu 25 października 2010 r...

VI SA/Wa 406/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony...
: 'Strona', 'Skarżący') o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję z '(...)' września 2017 r. cofającą Stronie koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1941/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

na podstawie art. 17 ust 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania...
nr [...], na wykonywanie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa indywidualnego: Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne 'M' w zakresie obrotu detalicznego bronią palną: myśliwską...

VI SA/Wa 2135/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-28

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2005r., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych...
decyzję z dnia [...] lipca 2005 r. w przedmiocie cofnięcia panu T. P. koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych...

VI SA/Wa 2540/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją...
przedsiębiorcy, koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] września 2015 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu rodzajami broni i amunicji...

VI SA/Wa 2177/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-07

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu...
. na wykonywanie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa indywidualnego B., w zakresie:, • wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym...

VI SA/Wa 1612/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony...
. (dalej ustawa), cofnął E. A. (dalej skarżący, przedsiębiorca) koncesję MSWiA z [...] grudnia 2002 r. Nr [...] ze zm. na wykonywanie działalności gospodarczej w ramach...

VI SA/Wa 205/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...
[...] września 2007 r. (ze zmianami), na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej...

VI SA/Wa 1766/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-19

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób...
osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm. - dalej: 'ustawa o ochronie') cofnął T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą T. koncesję Nr [...] , udzieloną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100