Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 1503/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia...
[...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] odmawiającej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem A. T.(2) od dnia...

I SA/Wa 2795/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-23

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2020 r...
[...] z [...] sierpnia 2020 r., nr [...], o odmowie przyznania E. M. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od [...] marca 2020 r. do [...] października 2023 r. na dziecko M. P...

I SA/Wa 2363/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-28

. nr DSZ-V.4321.1.371.2022.MD w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 17 grudnia...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem G. K. ., W uzasadnieniu...

I SA/Wa 1269/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

H. S., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z [...] stycznia 2021 r. nr [...] odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
. S. wnioskiem z [...] października 2020 r. wystąpiła o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem E. A. wskazując...

I SA/Wa 919/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody...
[...] z dnia [...] listopada 2020r., nr [...], w sprawie odmowy przyznania [...] prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

I SA/Wa 162/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-08

z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody...
decyzję Wojewody [...] z [...] września 2020 r., nr [...], o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

I SA/Wa 2191/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-26

[...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody...
decyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że G. L...

I OSK 21/22 - Wyrok NSA z 2022-11-18

Społecznej z dnia 23 lipca 2020 r., nr DSZ-V.5321.3335.2020.AC w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
z dnia 23 lipca 2020 r., nr DSZ-V.5321.3335.2020.AC w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

I SA/Wa 161/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-06

Społecznej z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Zaskarżona decyzja Ministra została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem z [...] czerwca 2021 r...

I SA/Wa 238/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-12

[...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
r. nr [...] odmawiającą N. R. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką...
1   Następne >   +2   +5   10