Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 427/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-13

.' Spółka z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
) w dniu [...] grudnia 2016 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2016 r., Nr [...] w przedmiocie...

I SA/Bk 82/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów...
również: 'skarżącą', 'Spółką'), decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...]odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B...

I SA/Bk 83/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej w sprawie podatku...
przez I. LTD (zwanego dalej: 'skarżącą', 'Spółką'), decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu...

I SA/Bk 81/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej w sprawie podatku...
w L. (zwanej również: 'skarżącą', 'Spółką'), decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu...

II SA/Bk 194/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-05-16

w mocy decyzję DIAS z dnia 24 października 2022 r. nr, 2001-IOD.618.3.2022 w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego...
do wniesienia odwołania., W dniu 18 sierpnia 2022 r. do DIAS wpłynął wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji ostatecznej na podstawie art. 247 § 1 pkt 5 (ze względu...

I SA/Bk 305/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-29

do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej tego organu z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie...
z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności w/w decyzji, wskazując, że brak jest podstaw do stwierdzenia, iż decyzja została wydana bez podstawy...

I SA/Bk 243/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (DIAS) w B., pełnomocnik N. K. zwróciła się o stwierdzenie nieważności wszelkich rozstrzygnięć wydanych w toku:, 1. postępowania...

I SA/Bk 244/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (DIAS) w B., pełnomocnik N. K. zwróciła się o stwierdzenie nieważności wszelkich rozstrzygnięć wydanych w toku:, 1. postępowania...

I SA/Bk 246/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (DIAS) w B., pełnomocnik N. K. zwróciła się o stwierdzenie nieważności wszelkich rozstrzygnięć wydanych w toku:, 1. postępowania...

I SA/Łd 581/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-22

w P. z dnia [...] Nr [...]; [...]; [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji w sprawie podatku...
. odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec...
1   Następne >   +2   +5   +10   100