Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Skarżony

III OSK 4482/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

. wprowadzającego zmianę stawki uposażenia zasadniczego wyrażonego w postaci mnożników kwoty bazowej. Wzrost stawki uposażenia zasadniczego spowodował również wzrost...
strażaków oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej. Ponadto w jego § 2 prawodawca określił, że przepisy...