Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II GSK 1054/11 - Wyrok NSA z 2012-08-07

pojazdów, na który składa się m.in. centrala OMNI PCX OFFICE 50, serwer CD ROM, odbiorniki GPS, stacja bazowa, oprogramowanie z mapami, kodery GPS, komplet informatyczny...

II SA/Bk 576/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-27

Mieczysław Markowski (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 lutego 2018 r. sprawy ze skargi 'H.' R. Z. Sp...
bazowego, nie wymagający obligatoryjnego zastosowania przez Dyrektora POW NFZ w postępowaniach konkursowych, a podlegający ocenie pod kątem możliwości finansowych...