Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 634/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

prac instalacyjnych w stacjach bazowych telefonii komórkowej był okresowo eksponowany na działanie pola elektromagnetycznego, emitowanego przez pracujące anteny nadawcze...
stacji bazowych, o wartościach odpowiadających strefie pośredniej. Przebywanie w tej strefie jest dozwolone bez żadnych ograniczeń w ciągu zmiany roboczej pracownikom...

IV SA/Gl 1349/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-27

i w latach [...] w Przedsiębiorstwie B Sp. z o.o. w R. jako instalator okablowania i monter, gdzie podczas prac instalacyjnych w stacjach bazowych telefonii komórkowej...
był okresowo eksponowany na działanie pola elektromagnetycznego, emitowanego przez pracujące anteny nadawcze stacji bazowych, o wartościach odpowiadających strefie pośredniej...

II OZ 876/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

z dnia 2 listopada 2004 r., nr [...] w sprawie uzgodnienia na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej...

II OZ 907/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-29

zażalenia podnosi się, że Sąd I instancji podszedł do sprawy 'zbyt powierzchownie', nie wnikając czego dotyczy obiekt budowlany, którym jest stacja bazowa telefonii komórkowej...

IV SA/Wr 362/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

O. O. z wysokorafinowanych olejów bazowych (pismo O. O.z dnia 17 lutego 2009 r.). Aktualnie w zakładzie 'A.' S.A. stosuje się w procesie technologicznym głębokorafinowane oleje mineralne...
, że: 'Z danych jakimi dysponujemy wynikało, że wg danych przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną za lata 1984 - 1991 Fabryka Maszyn Rolniczych...

II OSK 2652/12 - Wyrok NSA z 2014-04-03

z wysokorafinowanych olejów bazowych (pismo Orlen Oil z dnia 17 lutego 2009 r.). Aktualnie w zakładzie '[...]' S.A. stosuje się w procesie technologicznym głębokorafinowane oleje...
przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną za lata 1984 - 1991 Fabryka Maszyn Rolniczych '[...]' była ujęta w rejestrze informacji o czynnikach...