Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SA/Op 246/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-28

niejawnym sprawy ze skargi J. W. na Burmistrza Prudnika w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 20...
). Skarżący zauważył, że przetarg - jego zdaniem - 'był ustawiony', wyżej wymienione prace remontowe wykonano przed sprzedażą nieruchomości, a Wydział Oświaty w Prudniku w latach...

II SA/Rz 1036/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-22

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy S. - p o s t a n a w i a - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia. W dniu 13...
., Nr [...] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy S., W skardze tej, poza zarzutami odnoszącymi się do zaskarżonego zarządzenia...

II SA/Kr 342/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-30

. z dnia 27 października 2014 r. Nr [...] w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy D. oddala skargę. Zarządzeniem z dnia 27 października...
.):, ← w § 1 przeznaczył do sprzedaży w formie bezprzetargowej, niezabudowaną nieruchomość położoną w D. , oznaczoną działką nr [...] o powierzchni 0.1190 ha, dla której Sąd...

II SA/Ol 843/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-14

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy I. stwierdza nieważność § 1 pkt 1 zaskarżonego...
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. W § 1 pkt 1 zarządzenia stwierdzono, że do sprzedaży...

I OSK 619/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza, że zaskarżona...
Rady Gminy W. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy., Wyrok...

II SA/Sz 262/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-22

M.S., iż ogłoszenie Burmistrza Gminy C. odwołujące przetarg na sprzedaż nieruchomości, nie należy do kategorii aktów podlegających ingerencji nadzorczej wojewody. Ponadto...
Gminy C. z dnia [...]r. na podstawie której odwołano ogłoszony na dzień [...] r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji...

I OSK 1816/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Gminy A. na rzecz Miasta i Gminy Sieniawa kwotę...
w Rzeszowie oddalił skargę Gminy A. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej, Wyrok ten został wydany...

II SA/Bk 820/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

[...] lutego 2005 r. Nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 1. stwierdza nieważność paragrafu 1 punktu 12 zaskarżonego zarządzenia; 2. stwierdza...
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Burmistrz Z. przeznaczył do sprzedaży szereg nieruchomości, stanowiących własność Gminy Z., o nieokreślonym przeznaczeniu, w tym m.in....

IV SAB/Wr 11/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

. i K. W. nieruchomości niezabudowanej nr [...] i [...] AM-[...] obręb J.-L. o pow. 506 m-,, - umowy sprzedaży z dnia 28 kwietnia 1999 r. na rzecz '[...]' Spółka z o.o....
podniósł, iż istota sporu dotyczy dokumentu w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gminnej, nr [...] AM-[...], położonej w J.-L. przy ul. [...] oraz decyzji...

I OSK 3038/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Dobczyce z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce oddala skargę kasacyjną...
z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce., Wyrok ten zapadł w następujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   17