Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 180/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-06

, że wnioskodawca może starać o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który jest przyznawany w zamian za rezygnację z pracy zarobkowej w celu opieki nad chorym członkiem...
albo zinterpretowane na jego niekorzyść. W kwestii potencjalnej możliwości uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego podniósł, że organ odwołuje się do okoliczności...

I SA/Bd 351/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-21

pielęgnacyjnego. Do dnia rozpatrzenia sprawy nie przedłożyła dodatkowych dokumentów w tym zakresie. Organ podkreślił, że specjalny zasiłek opiekuńczy stanowi rekompensatę...
stosowania specjalnej diety. Zgodnie z oświadczeniem oraz informacją Centralnej B. D. K. Wieczystych Skarżąca jest współwłaścicielką nieruchomości, domu położonego w miejscowości...

III SA/Łd 483/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu...
. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),, d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia...