Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 444/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-12

:, 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek...
, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;, 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;, 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;, 6...