Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 1205/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Ośrodka Pomocy Społecznej w S. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 października 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie, emerytura matki w wysokości...
przy tym, że skarżącemu został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie. Matka skarżącego pobiera emeryturę w wysokości [...]zł netto miesięcznie, natomiast...

I SA/Kr 327/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-14

grudnia 2015r., znak [...] skarżąca otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad siostrą za okres od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. Z decyzji...
oraz przyznanie zasiłku opiekuńczego., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję, biorąc za podstawę art. 145 § 1 pkt 1 lit. c...

V SA/Wa 4412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

w kwocie 106 zł, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na M.L. w kwocie 80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mężem M.L. w kwocie...
ambulatoryjnej, zaświadczenia z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. zasiłków rodzinnych otrzymywanych przez żonę E.L. oraz informacji zawartych we wniesionych...

II GPS 2/15 - Uchwała NSA z 2016-05-23

kosztów sądowych: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy...
lecznicza (część II), zasiłki chorobowe (część III), świadczenia w razie bezrobocia (część IV), świadczenia na starość (część V), świadczenia w razie wypadków przy pracy...