Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

się opieki nad osobą niebędącą jego krewnym w linii prostej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. odmówił mu specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawanego z tytułu...
losowego o charakterze nadzwyczajnym. Brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną oraz trudna sytuacja materialna...

II SA/Wa 1927/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów decyzją z [...] marca 2021 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własną decyzję z [...] lutego 2021 r. nr [...] o odmowie przyznania K. F. renty specjalnej, na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17...

III OSK 4313/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

r. wynika, że miesięczny dochód skarżącego to zasiłek stały w kwocie 645 zł netto, zatem jest niższy od kwoty minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy...
tego rodzaju świadczenia jak i zmienia jego charakter. Przypomnieć trzeba, że świadczenie to jest specjalnym trybem, który można zastosować w odniesieniu do ubezpieczonego...