Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ol 729/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-10

. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznaniu jego żonie specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jego zdaniem potwierdza, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji...
się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na żonę. Do pisma załączono dwie decyzje MOPS z dnia '[...]' i z '[...]' o nr: '[...]' przyznające skarżącemu specjalny...

I SA/Gl 788/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-18

specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad babcią oraz renty babci. Skarżący zaznaczył, że jego babcia jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym...
skarżącego korzysta z pomocy społecznej, na którą składa się: wspomniany wcześniej specjalny zasiłek opiekuńczy ([...] zł), zasiłek okresowy, który od początku bieżącego...

III SA/Łd 79/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

[...] wydana w dniu [...] przez Burmistrza K. o przyznaniu D. S. na okres od 17 stycznia 2017r. do 31 października 2017r., specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520,00 zł...
pielęgnacyjnego do dnia 31 stycznia 2022r.,, c) decyzji Burmistrza K. z dnia 7 lutego 2018r. o przyznaniu żonie skarżącego - D. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego,, d) decyzji...

V SA/Wa 982/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł, zaś jej mąż otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca otrzymuje dodatek mieszkaniowy...

I SA/Gl 554/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-11

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką, z przyczyn zależnych od zobowiązanego (nie złożono...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką H. S. bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia przez zobowiązanego brakujących dokumentów...

II SA/Go 1131/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

rodziny ustalono, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonką M.R., która nie pracuje ponieważ pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na Z.R....
oraz otrzymywanym przez niego w związku z tą niepełnosprawnością zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz specjalnym zasiłkiem opiekuńczym przyznanym M.R. wobec sprawowania opieki...

II SA/Go 436/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-29

organ ustalił, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonką M.R., która nie pracuje ponieważ pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na Z.R....
organ ustalił, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonką M.R., która nie pracuje ponieważ pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na Z.R....

I GSK 1778/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

2014 r. na stałe, w wysokości 153 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany dla P. R. na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. w wysokości - 520 zł...
otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., tj.: zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, przyznany na córkę strony - P. R. na okres od 1 czerwca...