Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

na media, decyzję w przedmiocie waloryzacji renty, decyzję w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego żony., Mając...
zasiłku pielęgnacyjnego Skarżącemu do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

waloryzacji renty, decyzję ustalającą mężowi Skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego., Mając na względzie powyższe zważono...
Strony do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Go 209/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-07

rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej' z dnia [...] maja 2014r. wynika, że osiąga on dochód w kwocie 520,00 zł miesięcznie z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego...
świadczenia, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

I SA/Sz 753/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-05

i jego rodzina z uwagi na brak źródła dochodów znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jako źródło utrzymania Strona podała pomoc dzieci i rodziny oraz zasiłek rodzinny...
w wysokości [...] zł. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy [...] od dnia 3 marca 2011 r. Strona jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna i nie posiada prawa do zasiłku...

II GSK 2366/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

u skarżącego częściową niezdolność do pracy z uwagi na schorzenie narządu wzroku. Niezdolność powstała kiedy nie otrzymywał już zasiłku rehabilitacyjnego, które to prawo utracił...
na brak źródła dochodów znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jako źródło utrzymania wnioskodawca podał pomoc dzieci i rodziny oraz zasiłek rodzinny w wysokości...