Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt...
[...] 2013 r., znak: [...], odmawiającej jej świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2012/2013 wnioskowanego na M. G., utrzymało w mocy...

II SA/Łd 979/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

' wskazując, iż oznacza ono wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, wyrównujące koszty utrzymania rodziny, z wyłączeniem specjalnych zasiłków określonych...
pobrane następujące świadczenia rodzinne:, a) zasiłek rodzinny na dziecko K. H. w kwocie 64 zł. miesięcznie, w okresie od 1 października 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r...

V SA/Wa 706/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-27

, że nie jest ubezpieczona w systemie ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, ponieważ pobierała zasiłek opiekuńczy oraz nie założyła...
i pominięcie, że Skarżący pozostawał w niewiedzy, że fakt pobierania specjalnego zasiłku w okresie od [...].11.2017 do [...].10.2018 r. wykluczy go z możliwości ubezpieczenia...

II SA/Łd 974/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

specjalnych zasiłków określonych w Załączniku Nr II, które jednak nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Natomiast pojęcie 'zasiłki rodzinne' oznacza okresowe świadczenia...
rodzinnego także dodatki do tego zasiłku oraz świadczenia opiekuńcze, a dodatkowo uwzględniając praktykę organów administracji przyznawania dla tego samego członka rodziny...