Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt...
[...] 2013 r., znak: [...], odmawiającej jej świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2012/2013 wnioskowanego na M. G., utrzymało w mocy...