Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 2179/13 - Wyrok NSA z 2015-03-20

do obrotu tzw. pustych faktur, dokumentujących fikcyjne transakcje w zakresie usług pośrednictwa handlowego. Powyższe ustalenia stały się kanwą decyzji Dyrektora UKS z 27...
za wystawianie tzw. pustych faktur VAT., 2.5. Organ odwoławczy odniósł się także do zarzutów naruszenia przepisów postępowania. W szczególności uznał za bezzasadny zarzut odmowy...

I GSK 530/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

, skąd to paliwo znalazło się w posiadaniu Spółki M. przed sprzedażą skarżącej. W stanie faktycznym tej sprawy, ani faktury nie były fakturami pustymi...
ma tę konsekwencję, że udowodnienie przez organ, iż paliwo było niewiadomego pochodzenia (nabyte na podstawie 'pustych' faktur) pozwala wnioskować, że podatek na wcześniejszym...

III SA/Wa 2301/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

tzw. 'pustych faktur', które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Doszło więc do zaniżenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych. W rezultacie dane finansowe...

III SA/Wa 2300/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

podatkowych tzw. 'pustych faktur', które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Doszło więc do zaniżenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych. W rezultacie...