Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 1064/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-21

jakościowych poszczególnych partii paliw, - z zeznań świadków - prezesa zarządu spółki S. - M. J. oraz D. S. i R. O. wynika, że proceder wystawiania pustych faktur...
., zatrudnionego w omawianym zakresie w spółce S. na stanowisku dyrektora do spraw handlowych i R. O., którzy opisali mechanizm wystawiania 'pustych' faktur...

I SA/Ke 346/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-11-05

nie mają żadnego związku z wystawianiem tzw. 'pustych faktur' dla W. M., który faktury te księgował jako koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, pomimo...
wystawiania tzw. 'pustych faktur'., Reasumując organ odwoławczy stwierdził, że wskazywane przez podatnika: umowa przedstawicielstwa handlowego M. T., jego zeznania...

I FSK 1558/07 - Wyrok NSA z 2009-01-30

r. Wyrok ten jednoznacznie potwierdza opisywany przez M. O. przed organem kontroli skarbowej proceder wystawiania przez niego pustych faktur na rzecz firmy R. K. Organy...
opisywany przez M. O. przed organem kontroli skarbowej proceder wystawiania przez niego pustych faktur na rzecz firmy R. K. Prawidłowe jest zatem zaakceptowanie...

I FSK 1559/07 - Wyrok NSA z 2009-01-30

ten jednoznacznie potwierdza opisywany przez M. O przed organem kontroli skarbowej proceder wystawiania przez niego pustych faktur na rzecz firmy R. K. Organy prawidłowo...
przez niego pustych faktur na rzecz firmy R. K. Prawidłowe jest zatem zaakceptowanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, w związku z zeznaniami M. O., złożonymi w dniu 14...

I SA/Po 358/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-16

dowodów wystawionych przez podmiot rzeczywiście nie dokonujący dokumentowanych zdarzeń (tzw. 'puste' faktury). W związku z tym nie ma podstaw do uznania spornych wydatków...
udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez 'E' Sp. z o.o. nie miały miejsca, gdyż spółka ta faktycznie nie uczestniczyła w obrocie gospodarczym. Pod numerem NIP podanym...

I SA/Sz 584/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-04

tzw. pustych faktur powinien być przedmiotem postępowania karnego skarbowego. W takim przypadku nastąpiłoby ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców...
przez spadkodawcę od 15 lipca 2003 r. działalności gospodarczej, wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistego obrotu gospodarczego;, - naruszenia art. 97 § 1 O.p....

I SA/Kr 196/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-02

argumenty, a nawet dostarczone 'na ostatnią chwilę' nowe dowody. Instytucja ta ma więc swój konkretny merytoryczny wymiar, a nie stanowi jedynie pustego wymogu formalnego...
. D. i ul. N., a mianowicie:, a) koszty usług obcych w kwocie 131.500,00 zł zaewidencjonowane w oparciu o faktury wystawione przez Firmę 'D. ', K., os. J. [...] za roboty...

I SA/Sz 741/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-25

w części 90 m² firmie zajmującej się budową i montażem kominków, w pozostałe pomieszczenia są puste bądź są tam składowane są stare palety na działkach...
nr [...] i nr [...] znajdują dwa budynki, które zostały częściowo wyremontowane. Nie stwierdzono prowadzenia działalności rolniczej. Budynki stoją puste, w innych są różne rzeczy, to jest stare...