Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 46/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-20

. Uzasadnił organ, że M. D. miał dokonywać zakupu złomu od podmiotów, które - jak wykazały kontrole krzyżowe - faktycznie nie prowadziły obrotu złomem, lecz wystawiały tzw. 'puste...
uzupełniającego, mającego na celu zgromadzenie materiału dowodowego, potwierdzającego okoliczność 'przepisywania' faktur, dotyczących nabycia złomu, na podstawie...

I FSK 612/06 - Wyrok NSA z 2007-04-13

, wspartą poglądami judykatury, że wystawienie 'pustej faktury', nie dokumentującej rzeczywistej sprzedaży nie jest objęte przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów...
- w oparciu o dokumenty źródłowe sprzedaży i rejestry księgowań - stwierdził, iż na udokumentowanie sprzedaży eksportowej podatniczka wystawiała dwa rodzaje faktur...