Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 2070/16 - Wyrok NSA z 2018-11-09

faktur VAT wystawionych przez Z.M. za roboty budowlane. Według organów były to tzw. puste faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych., Sąd pierwszej...
, czyli tzw. pustych faktur., 1.5. Dyrektor IS w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie tej skargi i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm...

I FSK 1088/16 - Wyrok NSA z 2018-04-30

prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur jako tzw. pustych faktur, a Sąd zaaprobował to stanowisko, z czym z kolei Skarżący się nie zgodził., Przypomnienia...
dla stwierdzenia, że sporne faktury miały charakter pustych w tym znaczeniu, że skarżący od wystawcy faktury nie otrzymał żadnego towaru (nie było dostawy), transakcje były fikcyjne...

I FSK 1089/16 - Wyrok NSA z 2018-04-30

prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur jako tzw. pustych faktur, a Sąd zaaprobował to stanowisko, z czym z kolei Skarżący się nie zgodził., Przypomnienia...
dla stwierdzenia, że sporne faktury miały charakter pustych w tym znaczeniu, że skarżący od wystawcy faktury nie otrzymał żadnego towaru (nie było dostawy), transakcje były fikcyjne...

I SA/Kr 386/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-10

błędne uznanie, iż faktury, na podstawie których dokonano odliczenia podatku dotyczą czynności, które nie zostały rzeczywiście zrealizowane (tj. stanowią tzw. 'puste...
. A. W. zeznał również, że zawsze przyjeżdżał do domu skarżącego, druki pustych faktur miał ze sobą, a skarżący wskazywał na jaką kwotę ma wystawić faktury (brutto i netto...

I SA/Kr 92/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-28

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z 1 marca 2016r., nr [...], określającą w podatku od towarów i usług podatek do zapłaty z tytułu wystawienia faktury VAT za okres...
odliczenie podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup oleju rzepakowego, prętów żebrowanych, walcówki i blachy od firmy PH 'X. ' I. K. i E. Sp. z o.o....

I SA/Kr 438/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-09

wiążąca się z wystawieniem tzw. pustej faktury stanowi podatek, czy też sankcję administracyjną (podatkową)., Zarówno z art. 21 ust. 1 lit. d VI Dyrektywy VAT (art. 203...
następujące nieprawidłowości:, 1) zawyżenie kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny, z uwagi na ujęcie w księgach podatkowych faktur niedokumentujących...

III SA/Gl 465/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-01

, ograniczającą się do wystawiania 'pustych' faktur, w tym skarżącemu. Tymczasem fakt ten został obalony w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę...
. co do rzeczywistego przebiegu zdarzeń objętych kwestionowanymi fakturami;, - wyjaśnienia K. S. zaprzeczające jego związkom z podatnikiem co do współpracy przy tzw. pustych fakturach...

I SA/Kr 795/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-15

natomiast w wyniku ujęcia w rozliczeniu podatku faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczych (są pustymi fakturami), wobec czego...
gospodarczych - są 'pustymi fakturami', wobec czego ma do nich zastosowanie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. Również faktury mające dokumentować nabycia usług transportowych od firm...

I SA/Kr 802/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-07

', mających na celu wyłudzenie (nie płacenie) podatku od towarów i usług, wystawiała 'puste' faktury. Świadczyć o tym fakcie może wypowiedź wspólnika S. M., którą organ zacytował...
, że wystawianie i przyjmowanie tzw. pustych faktur oraz wykorzystywanie ich w rozliczeniu podatku od towarów i usług uprawnia organy podatkowe do uznania, że powstała...

I FSK 1708/16 - Wyrok NSA z 2018-08-01

w rozliczeniach naliczony podatek od towarów i usług, wynikający z tak zwanych pustych faktur. Przesłanką orzeczenia o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych była także okoliczność...
podatkowej, natomiast argument odnośnie przyjmowania pustych faktur był niezasadny wobec braku przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego w tym zakresie...
1   Następne >   +2   6