Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 423/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-09

podatkowej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa tzw. 'puste faktury' wystawione przez firmę 'U. ' Ł. K., [...] oraz firmę 'R. ' M. P., P.., W związku z powyższym...
przez tych wykonawców faktury są tzw. 'fakturami pustymi', nie dokumentującymi rzeczywiście wykonanych usług - podczas gdy organ I instancji ustalił, że prace budowlane, udokumentowane...

I SA/Kr 511/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-09

do września 2013r. gdy tymczasem firma ta składała do Urzędu deklaracje VAT-7 tylko do czerwca 2013r. i to wykazując wartości zerowe. Mechanizm wystawiania pustych faktur...
zatem odpowiednią ilością osób, pozwalających na samodzielne wykonanie prac budowlanych. Pozyskanie ,,pustych faktur' miało zmniejszyć obciążenia podatkowe skarżącego...

III SA/Gl 1044/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało zakupione to opłata...
, że po powzięciu informacji o tzw. pustych fakturach dokonał korekty deklaracji w podatku VAT i wpłacił podatek nienależnie odliczony a wynikający z faktur zakupu od obu dostawców...

I SA/Wr 387/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-11

odwoławczego ustalenia w sprawie wskazują na nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług, wynikające z posługiwania się przez Skarżącego 'pustymi' fakturami VAT...
niewykonania zobowiązania podatkowego. Określone działania podatnika, takie jak ukrywanie dochodów czy uczestnictwo w procederze wystawiania pustych faktur...

I SA/Wr 388/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-11

niewykonania zobowiązania podatkowego. Określone działania podatnika, takie jak ukrywanie dochodów czy uczestnictwo w procederze wystawiania pustych faktur...
, mogą usprawiedliwiać ustanowienie zabezpieczenia (wyrok NSA z 25 maja 2018 r. o sygn. akt I FSK 495/18, CBOSA)., Gdyby przyjąć, że do należności z tytułu wystawienia pustych faktur...

I SA/Wr 389/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-11

się przez Skarżącego 'pustymi' fakturami VAT w obrocie olejem rzepakowym i udziału Skarżącego w karuzeli podatkowej w tym zakresie - co uprawdopodobnia istnienie zobowiązania podatkowego...
wystawienia pustych faktur nie znajduje zastosowania instytucja zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, to wówczas realizacja celów art. 108 ust. 1 u.p.t.u. byłaby utrudniona...

I SA/Kr 1250/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-16

i wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury te dotyczyły zakupu i sprzedaży cynku...
. 15 u.p.t.u., nie była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1...

I SA/Kr 557/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-01

prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego w pustych fakturach., Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury...
udział w procederze polegającym na zaniżaniu zobowiązania podatkowego poprzez zakupy towarów i usług od podmiotów wystawiających puste faktury i nie przedłożyła żadnych...

I SA/Kr 1309/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

jednym z ogniw łańcucha firm wystawiających puste faktury., Firma E. A. S. miała sprzedać skarżącej spółce pręty żebrowe o wartości [...] zł VAT [...] zł. Towar miał być zakupiony...
tzw. pustych faktur, należy przywołać pogląd przedstawiony w wyroku NSA z 11 lutego 2014r. sygn. akt: I FSK 390/13-na podstawie powyższego - analogicznie...

I SA/Kr 724/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-02

w przypadku 'pustych faktur' w znaczeniu faktur dokumentujących transakcje nieistniejące, którym nie towarzyszy żadna realna dostawa towarów czy wykonanie usług, badanie...
w procederze polegającym na zaniżaniu zobowiązania podatkowego poprzez zakupy towarów i usług od podmiotów wystawiających puste faktury i nie przedłożyła żadnych dowodów...
1   Następne >   +2   6