Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 212/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-17

zawieranych przez I z G i R oraz o wystawianiu pustych faktur., Wskazano, że taki sam schemat działania występował w II kwartale 2013 r., Na tej podstawie organ stwierdził...
rzeczywistych transakcji (tzw. puste faktury). Organ podkreślił, że zgodnie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy osoba...

II FSK 1305/13 - Wyrok NSA z 2015-06-25

P.H.U. 'H.' opierała się wyłącznie na fikcyjnym zakupie i sprzedaży towarów i usług popartych jedynie 'pustymi fakturami', w ślad za którymi nie miało miejsca...
za 2000 r., W zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wskazał, że przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawy pozostaje prawo Skarżącego do przyjęcia, iż określona w fakturach...

I SA/Go 86/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

. art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że w przypadku tzw. 'pustych faktur', nie dokumentujących...
oraz świadczenia usług - rejestr VAT sprzedaży - faktury VAT, a w zakresie nabycia towarów i usług - rejestr zakupów VAT (zakup), których dane mają odzwierciedlenie w składanych...

III SA/Gl 780/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-30

prowadzonej kontroli zwrócił się o przeprowadzenie czynności sprawdzających u wystawcy faktur sprzedaży ujętych w deklaracji podatnika dla wykazania podatku naliczonego...
, ale musi dotyczyć okoliczności mających bezpośredni wpływ na zwrot podatku, zgodnie z przepisami regulującymi ten zwrot, a więc niewłaściwe wystawioną fakturę - fakturę nierzetelną...