Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 35/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

interesy gospodarcze, bądź w sposób zamierzony), czy też niezawiniony, dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. 'pustych faktur'. Istotne...
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków - łącznie 1.743.644,10 zł, która wynikała z faktur na dostawy paliwa, wystawionych przez podmioty, które zdaniem organów...

III SA/Wa 36/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

na podstawie tzw. 'pustych faktur'. Istotne jest jedynie to czy zakwestionowane faktury nie odzwierciedlają faktycznych transakcji, gdyż ich wystawca nie był dostawcą...
, zakwestionowano możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków - łącznie 587.271 zł, która wynikała z faktur na dostawy paliwa, wystawionych przez podmioty...

III SA/Gl 1723/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-11

czynności, które nie zostały wykonane, a to zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT,tj. wynikające z faktur sporządzonych przez 'B' I. S. w L., który to wystawiał 'puste...
wysokości poprzez m.in. odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług, które nie były wykorzystane do czynności opodatkowanych...

III SA/Gl 1722/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-08

tzw. 'puste faktury' czyli nie odzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń. W zakresie usług transportowych brak było jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wykonanie...
2009r. oraz od maja do sierpnia 2009r. wykazane w deklaracjach zostały zaniżone w znacznej wysokości poprzez m.in. odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur...