Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I FSK 1136/18 - Wyrok NSA z 2022-06-08

podmiotem nierzetelnym i jedynie zaangażowanym w proceder związany z wystawianiem tzw. 'pustych' faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych...
przedmiotami. W sytuacji przyjmowania tak zwanych 'pustych faktur' należało uznać istnienie po stronie osób reprezentujących spółkę, pełnej świadomości co do fikcyjności...

I SA/Ke 459/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-09

z księgowaniem rzekomo pustych faktur, a wszystkie te decyzje zostały wydane i doręczone w tym samym dniu. W opinii skarżącego o tym, że odwołał się od wszystkich rozstrzygnięć...
czy zaniedbanie, skoro z dalszej części pism wynikało, że skarżący nie zgadza się ze wszystkimi decyzjami zarzucającymi obrót pustymi fakturami. Skrajny formalizm Izby Skarbowej...