Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 1609/06 - Wyrok NSA z 2007-12-03

wykonania obiektów budowlanych z projektem budowy w rozumieniu art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Podniesiono, iż prowadzący postępowanie...
zarzuciła naruszenie art. 56 ust. 1, art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 10 § 1, art. 28, art. 29, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 78 §1 k.p.a., przepisów...

VII SA/Wa 873/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

z hermetyzacji., Decyzją z dnia [...] lipca 2005 roku, Nr [...] Starosta Powiatu T. na podstawie art.163 kpa i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane uchylił...
budowlanym na podstawie, art.56 ust.1 Prawa budowlanego., Zaskarżona decyzja jest zdaniem Spółki niezgodna z § 3 ust.1 i § 39 ust.8 rozporządzenia Ministra Gospodarki...

IV SA 1985/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

w B. z dnia [...].10.200lr. wydane w oparciu o art.20 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, art.56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
wskazując, że K. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał swoje postanowienie po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w art.56ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7...

IV SA 1983/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

w B. z dnia [...].10.200lr. wydane w oparciu o art.20 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, art.56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
Inspektor Ochrony Środowiska wydał swoje postanowienie po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w art.56ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r...

IV SA 1984/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

w B. z dnia [...].10.200lr. wydane w oparciu o art.20 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, art.56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał swoje postanowienie po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w art.56ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r...

IV SA 1987/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

w B. z dnia [...].10.200lr. wydane w oparciu o art.20 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, art.56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
, że K. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał swoje postanowienie po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w art.56ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca...

IV SA 1982/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

[...] lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, art.56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i art.106 kpa o wniesieniu uwagi do zamiaru oddania do użytkowania...
dniowego terminu, o którym mowa w art.56ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., przewidzianym do zgłoszenia sprzeciwu., Wniosek o stwierdzenie nieważności...

IV SA 1986/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

w B. z dnia [...].10.200lr. wydane w oparciu o art.20 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, art.56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
wskazując, że K. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał swoje postanowienie po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w art.56ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7...

IV SA/Wa 2989/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

środowiska, poprzez błędne uznanie, iż badanie obiektów w zakresie prawa budowlanego stanowi element przepisów o ochronie środowiska., W ocenie Strony, organ I instancji...
architektoniczno-budowlanym. Powołał przy tym treść art. 71 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186, dlaej 'Prawo budowlane'), zgodnie...

IV SA 2649/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-07

24 lutego 2003r. W związku z tym określony w art.56 ustawy Prawo budowlane termin do wniesienia sprzeciwu upływał dnia 10 marca 2003r. Organ I instancji zaskarżoną...
rozszerzającą wykładnię art.56 Prawa budowlanego polegającą na twierdzeniu przez organy ochrony środowiska, że ich sprzeciw do wniosku o wydanie decyzji pozwalającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   64