Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 2424/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

rolę jaką spełnia podstawka chłodząca, klasyfikacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o regułę 3 (b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, co pozwoli...
na ustalenie zasadniczej funkcji urządzenia jaką jest podstawka. Następnie wyjaśniono, że istotą podstawki jest jej budowa, kształt i wykorzystanie. Zasadniczym...

V SA/Wa 633/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy) przeznaczone są do użytku podczas określonego święta., Szef Służby...
informacje o towarze wraz z wnioskiem pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zaklasyfikować go do właściwej pozycji Taryfy, zgodnie...

V SA/Wa 798/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne. Produkty te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty...
pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zakwalifikować go do właściwej pozycji Taryfy, zgodnie z Ogólnymi Regułami 1 i 6 Interpretacji...

V SA/Wa 570/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy), przeznaczone są do użytku podczas określonego święta., Szef Służby...
przypadku, gdyż otrzymane informację o towarze wraz z wnioskiem pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zaklasyfikować go do właściwej pozycji...

V SA/Wa 584/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

jako artykuły świąteczne. Produkty te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole...
z wnioskiem pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zaklasyfikować go do właściwej pozycji Taryfy, zgodnie z regułami 1 i 6 Ogólnych...

V SA/Wa 612/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

świąteczne. Produkty te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy...
, co do istnienia określonego stanu faktycznego i prawnego., Sytuacja taka nie zaistniała w tym konkretnym przypadku, gdyż otrzymane informację o towarze wraz z wnioskiem pozwoliły...

V SA/Wa 571/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne. Produkty te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty...
określonego stanu faktycznego i prawnego., Sytuacja taka nie zaistniała w tym konkretnym przypadku, gdyż otrzymane informację o towarze wraz z wnioskiem pozwoliły...

I GSK 1835/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy) przeznaczone są do użytku podczas określonego święta. Zgodnie z komentarzem do pozycji 9505...
pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zaklasyfikować go do właściwej pozycji Taryfy, zgodnie z regułami 1 i 6 Ogólnych reguł...

V SA/Wa 420/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy), przeznaczone są do użytku...
wraz z wnioskiem pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zaklasyfikować go do właściwej pozycji Taryfy, zgodnie z regułami 1 i 6. Ogólnych...