Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 1417/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-11

zmieniona na pomoc bezzwrotną w związku z upływem 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę domu w S. Nie jest przy tym istotne, że skarżący nie otrzymał faktycznie decyzji...
wskazanego wyżej terminu 3 lat od wydania pozwolenia na budowę. Zatem decyzja z dnia [...] maja 1995 r. nie przyznawała dodatkowej, wymiernej kwoty pomocy finansowej...

I SAB/Wa 6/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-11

. 543 ze zm.) osoba, która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała przed dniem 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych garaż na gruncie stanowiącym własność Skarbu...

II SA/Wa 345/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

domu mieszkalnego w P. przy ul. K. [...] (pozwolenie na budowę z [...] grudnia 1987 r., nr [...]). Ten sam organ decyzją z dnia [...] sierpnia 1995 r. stwierdził...
., nr [...], pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego MON w formie zaliczkowej, z przeznaczeniem na budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w P. przy ul. K. [...] (pozwolenie...

II SA/Wa 1494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

do jego nabycia. Organ ustalił, że wnioskodawca wymeldował się z przedmiotowego lokalu w 1983 roku. Wyprowadzka nastąpiła dobrowolnie, ponadto że w 1983 roku zakończył on budowę...
, bowiem jego wygaśnięcie pozwoli organowi na przydzielenie przedmiotowego lokalu czynnym żołnierzom zawodowym i przyspieszy proces ich zasiedlania. Skarżący został zwolniony ze służby w 1953...

II SA/Wa 1431/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-08

o wybudowanie i ustanowienie odrębnej własności lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową '[...]', zgodnie z którą planowany termin zakończenia I etapu budowy określono na [...] sierpnia...
zawartej [...] stycznia 2005 r. między Spółdzielnią Mieszkaniową '[...]' a S.L. i E.L., w której określono termin zakończenia II etapu budowy na [...] sierpnia 2005 r...

I OSK 1209/08 - Wyrok NSA z 2009-09-02

zaliczkowej z przeznaczeniem na budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w P. przy ul. K. Następnie decyzją z dnia [...] sierpnia 1995 r., nr [...] zamienił zaliczkowo...
w Poznaniu z dnia [...] lutego 1988 r., nr [...], pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego MON w formie zaliczkowej, z przeznaczeniem na budowę jednorodzinnego domu...