Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Bk 697/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

działań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę schroniska w nowej lokalizacji. Wnioskodawca wyjaśnił, że dwukrotnie nabywał teren pod nowe schronisko w różnych...
') o udzielenie informacji, czy wnioskodawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jakichkolwiek obiektów mających pełnić rolę schroniska, na działce nr [...] położonej...

IV SA/Wa 288/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

insynuujące masową i wielką skalę działalności w obiekcie., Skarżąca wskazała, że dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę Wielofunkcyjnego obiektu usługowego...
chodziło głownie o uspokojenie emocji społecznych związanych z protestami wokół budowy obiektu. Tok myślenia Skarżącej był następujący - skoro Powiatowy Lekarz Weterynarii...

IV SAB/Po 104/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

uzasadnienie (poza tym zapadł w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę). Ponadto w dniu 29 stycznia 2013 r. w WSA w Poznaniu nie zapadł...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (np. wędlin, kiełbas z mięsa wieprzowego, wołowego czy drobiowego) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu...

VIII SA/Wa 770/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są obowiązane:, 1) sporządzić projekt technologiczny zakładu...

II SA/Po 542/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-21

. Naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 kpa i art. 98 kpa poprzez odmowę zawieszenia postępowania w sprawie do czasu zakończenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę...
w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wstrzymanie prowadzenia działalności jest środkiem doraźnym, służącym do czasowego eliminowania działalności pozostającej w sprzeczności...

II SA/Gd 287/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-14

pozwolenia na budowę, jak również - określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt...
pozwolenia na budowę., W konsekwencji jako niezgodne z przepisem art. 19 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego należy ocenić wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia...

II SA/Łd 999/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-11

Lekarza Weterynarii postępowania wyjaśniającego organ ustalił, że pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 1306/2 jego właściciel M. P. otrzymał w dniu...
nr 1308 i znajdującego się na niej budynku mieszkalnego, oświadczył, że pozwolenie na budowę otrzymał w dniu [...] października 2010 r., prace budowlane zostały rozpoczęte...

IV SA/Wa 694/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są obowiązane: 1) sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego projektu powiatowemu...

II SA/Lu 1229/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-04

została w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409), a więc w trybie właściwym dla uzyskania pozwolenia...
obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania było zaś niezbędnym elementem procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu...
1   Następne >   2