Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 1187/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm...
wysokości dochodu cudzoziemki dokonane zostały z naruszeniem art. 65 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 8 ustawy o pomocy społecznej., Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wa 2248/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia [...] stycznia 2015 r.). Skarżący nie posiada mieszkania ani innego majątku. Mieszka u kolegi. K. M. utrzymuje się dzięki pomocy...
finansowej brata i znajomych oraz pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. (zasiłki okresowe, zasiłki celowe na dofinansowanie opłat mieszkaniowych, zakupu...

IV SA/Wa 2532/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (U.t. Dz. U. z 2013r. poz...
. 182 z późn. zmianami)., Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie...

IV SA/Wa 1345/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

zatrudnienie. Zgodnie zaś z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), organ rozpatrujący sprawę...
dochodów zobowiązany jest uwzględnić treść art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Z akt dotyczących udzielenia cudzoziemce zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony...

IV SA/Wa 2775/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca...
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182). Natomiast zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady...

IV SA/Wa 262/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r...
. o pomocy społecznej Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.); zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17...

IV SA/Wa 2860/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.). Natomiast...
zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych...

IV SA/Wa 800/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz...
. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.). Natomiast zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r...

V SA/Wa 1285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

wieloletniego zatrudnienia w w/w spółce, lecz źródło to nie wykazuje cech stabilności na poziomie niezbędnego minimum określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej...
2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055)., Porównując dochody cudzoziemki...

V SA/Wa 1286/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

z tytułu wieloletniego zatrudnienia w w/w spółce, lecz źródło to nie wykazuje cech stabilności na poziomie niezbędnego minimum określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej...
2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055)., Porównując dochody skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   54