Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 2118/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

pomocy społecznej w O. Z rubryki 7 dotyczącej stanu majątkowego wynika, iż skarżący są właścicielami ½ części domu o powierzchni mieszkalnej 169 m2 oraz trzech działek rolnych...
bytową otrzymują okresowo pomoc społeczną z miejskiego ośrodka pomocy społecznej w O. Wnioskodawcy są właścicielami gruntów rolnych o pow. 0, 054 ha, jednak z powodu...

IV SA/Wa 867/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-15

roku, a także z zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I. z dnia [...] lipca 2010 r. o sytuacji rodzinnej wnioskodawczyni oraz nadesłanych przez skarżącą dowodów...
pieniężnych,, 6. sporadycznie korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I.,, 7. na wydatki ponoszone w gospodarstwie domowym państwa P. składają się: opłaty...

IV SA/Wa 45/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

: czy skarżący otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości, a także czy skarżący korzysta z pomocy finansowej...
Pomocy Społecznej w P., na dowód czego skarżący złożył stosowne zaświadczenie z 30 maja 2011 r., Sąd zważył, co następuje:, W myśl art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II OSK 2465/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona...
naturalnego w Polsce i zagranicą; d) zapewnianie pomocy prawnej dla podmiotów, które jej potrzebują; e) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony oraz zapobieganiu...

II OSK 2099/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami', że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy...
'. Wskazał, że dotyczy to w szczególności dopuszczenia organizacji społecznych do udziału w postępowaniu administracyjnym na postawie art. 31 § 1 k.p.a. Oznacza...

II OSK 2100/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami', że zgodnie...
) zapewnianie pomocy prawnej dla podmiotów, które jej potrzebują; e) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony oraz zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego...

II OSK 2298/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami', że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacjach 'fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne...
to w szczególności dopuszczenia organizacji społecznych do udziału w postępowaniu administracyjnym na postawie art. 31 § 1 k.p.a. Oznacza to, zdaniem Sądu pierwszej instancji...

II OSK 2299/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona...
środowiska naturalnego w Polsce i zagranicą; d) zapewnianie pomocy prawnej dla podmiotów, które jej potrzebują; e) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony...

II OSK 2049/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami', że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacjach 'fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie...
dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce i zagranicą; d) zapewnianie pomocy prawnej dla podmiotów, które jej potrzebują; e) wspieranie inicjatyw społecznych...

IV SA/Wa 3365/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-13

miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Odnosząc się zaś do wezwania w zakresie obejmującym nadesłanie wyciągów z rachunków bankowych oraz obowiązek podania wielkości...
w niniejszej sprawie - w wysokości 300 zł, zwrócił się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy., W uzasadnieniu wniosku podał, iż prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   28