Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 847/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

potwierdzających występowanie szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych; ewentualnie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej...
społecznych lub przypadków losowych, ewentualnie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej lub rzeczowej, w ocenie Sądu KRRiT zasadnie uznała...

V SA/Wa 158/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

się z niewielkiego dochodu, jaki stanowią zasiłki z pomocy społecznej. W tym zakresie zauważono, że w aktach administracyjnych sprawy znajdują się kopie: decyzji o przyznaniu...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. M. na postanowienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] grudnia 2015 r...

V SA/Wa 1137/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

, iż [...]., Na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 14 września 2017 r. skarżąca wyjaśniła, że nie korzysta z pomocy społecznej, nie ma oszczędności, prowadzi samodzielne...
/Wa 1137/17 o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia...

V SA/Wa 1538/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Ośrodka Pomocy Społecznej, M. M. otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 430 zł, posiada status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, rodzinie przysługuje świadczenie '500...
o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie 200 zł w sprawie ze skargi [...] na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia...

V SA/Wa 458/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-06

i wraz z małżonką nie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej czy też innych osób., W myśl art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
J.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J.W. na decyzję...

V SA/Wa 846/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-30

dla rozpoznania wniosku., Odpowiadając na wezwanie Skarżąca wyjaśniła, że nie korzysta z pomocy społecznej, posiada rachunek bankowy na który Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelewa...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) lutego 2016 r...

V SA/Wa 4493/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-29

(harmonogram spłat - karty 153-154 akt sądowych). Skarżąca podkreśliła też, że nie korzysta z pomocy społecznej czy pomocy innych osób. W roku 2015 jej dochód z tytułu...
wniosku I. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. P. na decyzję...

V SA/Wa 1137/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

., Skarżąca wyjaśniła, że nie korzysta z pomocy społecznej, nie ma oszczędności, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, nie uzyskuje pomocy od rodziny ani innych osób...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia ... marca 2017 r...

V SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

realizującej zadania pomocy społecznej., W tym miejscu zauważyć należy również, iż zawarte w omawianym przepisie określenie 'w szczególności', wskazuje na to, iż wymienione...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J.K. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie...

I GSK 542/19 - Wyrok NSA z 2019-06-24

; inne dokumenty potwierdzające występowanie szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych; ewentualnie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu...
Skarżącej zwrócić się do: organów pomocy społecznej o udzielenie informacji o sytuacji życiowej Skarżącej lub do przychodni służby zdrowia właściwej dla miejsca zamieszkania...
1   Następne >   +2   +5   +10   13