Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 283/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-26

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] znak...
z dnia [...] znak: [...] w sprawie skierowania M. K. do Domu Pomocy Społecznej w Z., W motywach rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze przytoczyło brzmienie art...

II SA/Ke 211/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa...
: [...] , po rozpatrzeniu odwołania E. M. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty K. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie umieszczenia E. M. w Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Ke 460/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-30

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu kwoty opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
S. S. do zwrotu na rzecz Gminy O. kwoty 13101,76 zł z tytułu wniesionej zastępczo przez tę Gminę opłaty za pobyt S. S. w domu pomocy społecznej, na podstawie art.138 § 1...

II SA/Ke 120/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-25

dyrektora domu pomocy społecznej oddala skargę. Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z 4 stycznia 2018 r., znak: PNK.I.4130.3.2018, na podstawie art. 79 ust...
2017 r., w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czachowie., W uzasadnieniu organ podał, że z wyjaśnień zawartych w piśmie Starosty...

II SA/Ke 853/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-28

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
należności z tytułu opłaty za pobyt ojca S. K. w Domu Pomocy Społecznej w S.., Organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny i prawny., Decyzją z dnia [...] wydaną...

II SA/Ke 104/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zmiany decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją dnia [...] Samorządowe...
S. W. do Domu Pomocy Społecznej w S., na skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w K. - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu...

II SA/Ke 300/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-13

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
Rodzinie w K. z [...] uchylającej decyzję Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej z [...] w sprawie skierowania J.K. do Domu Pomocy Społecznej '...' w K. na czas...

II SA/Ke 703/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2021 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej oddala skargę...
Burmistrza [...] i Gminy Ł. orzekającej o ustaleniu E. B. odpłatności z tytułu pobytu matki - A. S. w domu pomocy społecznej (dalej DPS) za poszczególne okresy...

II SA/Ke 759/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją...
syna P.S. w Domu Pomocy Społecznej w [...], w kwocie 1.295,92 zł miesięcznie, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 2 kpa, utrzymało w mocy zaskarżoną...

II SA/Ke 299/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-13

jej zmianami, o ustaleniu odpłatności za pobyt J. L. w Domu Pomocy Społecznej '[...]' w K. , a której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia...
19 marca 1998 r. nr [...] Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Kielcach skierował J. L. do Domu Pomocy Społecznej w K. , ul. [...]. Decyzją Nr [...] działający...
1   Następne >   +2   +5   +10   100