Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Sz 320/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-24

się emerytura skarżącej wynosząca [...] zł oraz emerytura skarżącego w kwocie [...] zł., Miesięczne zobowiązania stałe i wydatki to: podatek od nieruchomości [...] zł...
[...] zł, decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017 ustalającą podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł za budynki gospodarcze o pow. 21,96m2, budynki...

II SA/Gd 4145/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-10

Konstytucji RP., W uzasadnieniu skargi wskazał, że Wójt Gminy dopuścił wskazany budynek do użytkowania, konsekwencją czego jest decyzja wymiaru podatku od nieruchomości...
, w której do podstawy wymiaru wliczono dom letniskowy o pow. 35 m2 i w 2001 r. opodatkowano go stawką 5,29 zł za m2. Zgodnie z przepisami o podatku od nieruchomości momentem...

II SA/Gd 2020/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-14

nr [...] jest przeznaczona pod las., W odwołaniu od tej decyzji G. M. oraz F. M. wnosili o jej uchylenie na tej podstawie, że uiszczali podatek od nieruchomości...
oraz, że dokonane ustalenia nie zostały zakwestionowane. Odnosząc się do argumentów powołanych w odwołaniu organ odwoławczy stwierdził, że opłacanie podatku od nieruchomości...

II SA/Gd 2711/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-07

wybudowania obiektów budowlanych, czego dowodem jest decyzja z dnia 4 sierpnia 2000 r. o naliczeniu podatku od nieruchomości. Organ II instancji wyjaśnił, iż w sprawie...
nie ma znaczenia miejscowy plan zagospodarowania terenu ani też opłacenie podatku od nieruchomości, ponieważ opłacanie go nie może być utożsamiane ze zgłoszeniem zamiaru...

I SA/Gd 377/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-11-17

, co nie oznacza, iż przedmiot ten nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Wyraz owego uznania znajduje odzwierciedlenie w zastosowanych stawkach podatku od nieruchomości., Natomiast...
gminy deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy i wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek budżetu gminy...

II SA/Bd 393/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-13

iż w okresie od [...] listopada 2013 r. do [...] listopada 2013 r., przeprowadzono kontrolę podatkową u A. i M. K. w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości znajdującej się w Ł...
właścicielem nieruchomości, a ustalone decyzją podatki od nieruchomości dotyczą wszystkich współwłaścicieli, dotyczyła ich zresztą kontrola podatkowa w zakresie rozliczeń...

II SA/Bk 957/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-03

; podatek od nieruchomości - 36,60 zł; podatek rolny - 14 zł; żywność - 200 zł; wywóz śmieci - 16 zł. W okresie trzech ostatnich miesięcy skarżący nie uzyskiwał dochodu...
); upomnienie z dnia [...] października 2014 r. - zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 121,60 zł (k. 23)., Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1...

II OSK 2284/19 - Wyrok NSA z 2020-04-21

i dokładnego wyjaśnienia okoliczności pomijając fakt, że Skarżący pozostaje podatnikiem podatku od nieruchomości, a w decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania...
pieniężnego w podatku od nieruchomości na 2016 r. przedmiot opodatkowania został określony jako grunt i budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, co miało...

II SA/Po 341/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-05

, że za prąd płaci 80 zł, za gaz 20 zł, za wodę 50 zł, za telefon 100 zł, uiszcza także podatek od nieruchomości., Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie ma uregulowanej...
59,06 zł., decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za rok 2008 na kwotę 182 zł, faktur za opał za okres od marca do kwietnia 2008r. na łączną kwotę około 269...

II SA/Sz 839/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-01-11

zgodna była z decyzją Urzędu Miejskiego . Wskazała, że od [...] płaci podatek od nieruchomości za grunt pod kontenerem handlowym. Dlaczego zatem Urząd Miejski...
nie powiadomił jej, że kontener stoi nielegalnie na działce, a pobierał podatek od nieruchomości? Oświadczyła, że dopiero w [...] została powiadomiona przez Inspektora Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100