Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Po 412/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-10

, w których mieszka (ok. [...] zł rocznie); podatek od nieruchomości, w której zamieszkuje (ok. [...] zł rocznie); koszty lekarstw i rehabilitacji., Zarządzeniem z dnia 4...
w wysokości [...] zł. Wnioskodawca zadeklarował, że ma zapewnione dożywotnie mieszkanie w nieruchomości należącej do syna. Jednocześnie oświadczył, że nie uzyskuje żadnych...

IV SA/Wr 603/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-10

podatku od nieruchomości (objętej nr [...]) w wysokości 49 zł., Przepis art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
. Ponadto posiada nieruchomość rolną o powierzchni 75 arów., Następnie wezwaniem referendarza sądowego z dnia 22 listopada 20007 r. wezwano skarżącego do przedłożenia...

II SA/Rz 185/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-05

nie korzysta. Strona ponosi w skali roku ciężary podatku od nieruchomości (270 zł) oraz na ubezpieczenie budynków (220 zł). Do wydatków o charakterze koniecznym należy doliczyć...
. Skarżąca posiada nieruchomość o pow. 2,41 ha oraz dom drewniany o pow. 80 m². S. G. żyje samotnie, nie ma też nikogo na swym utrzymaniu. Z nieruchomości rolnej strona...

II SA/Ol 812/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-08-23

odliczyłem za rok 2015 koszty amortyzacji w kwocie 2 566,80 zł., Rodzajowo to wydatki na: m,inn, na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, wywóz nieczystości...
bez prawa do zasiłku /zaświadczenie - k. 21 akt/. Utrzymuje się z najmu nieruchomości w S., za który otrzymuje 480 zł miesięcznie /PIT-36 - k. 16-18/, i z pomocy społecznej...

II SA/Kr 933/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-13

za ostatni okres rozliczeniowy ( gaz, prąd, woda, ścieki a także telefon, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, wydatki na żywność i leki, wizyty lekarskie, aktualnych...
własność stanowi przedmiotowa nieruchomość;, - udokumentowanie za pomocą kserokopii faktur i rachunków miesięcznych kosztów utrzymania, w szczególności opłat za media...

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-24

w wysokości [...] zł, a koszty niezbędnego utrzymania to: woda, prąd - [...] zł, odpady - [...] zł, telefon - [...] zł, podatek od nieruchomości - [...] zł., Oceniając wniosek...
[...] m2 i wartości ok. [...] zł oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...]ha. Miesięczny dochód dwuosobowego gospodarstwa domowego stanowi emerytura wnioskodawcy...

IV SA/Gl 101/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-05

podatku od nieruchomości, należności za tzw. media oraz wspomnianej opłaty za pobyt w hospicjum wynosi [...] zł miesięcznie., Odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia...

IV SA/Wr 296/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-08

, że jest [..]. Ma wyłączony prąd. Podatek od nieruchomości w kwocie [..] zł związku z toczącym się postępowaniem sądowym nie jest uiszczony, opłata za telefon i Internet wynosi...

IV SA/Po 1083/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-14

i wodę ([...] zł./mc), gaz ([...] zł./mc), odpady ([...] zł./mc), podatek od nieruchomości ([...] zł./kwartał) i leki ([...] zł./mc). Skarżący uzasadniając wniosek...

IV SA/Gl 798/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-01

), podatek od nieruchomości (11,92 zł - 1/12 rocznej należności w kwocie 143 zł), wydatek na paliwo gazowe (180,25 zł), ubezpieczenie samochodu (49,42 zł - 1/12 rocznej...
, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z małżonką, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani nieruchomości i pobiera emeryturę...
1   Następne >   +2   +5   +10   12