Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

III SA/Wa 2063/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-05

w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczność cofnięcia skargi, o których mowa...

III SA/Wa 986/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-31

przepisami ustawy o kinematografii, a w szczególności art. 19 ust. 10, wskazuje, że chodzi o przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Natomiast zwrot...
'przed podziałem z podmiotem prowadzącym dystrybucję' oznacza, że podstawą obliczenia wpłaty jest cały przychód netto (bez podatku VAT) pochodzący z wyświetlania filmów i reklam...

III SA/Wa 17/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wykonuje ona również w tej sferze swojej działalności czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług...
. 5). Zgodnie z art. 19 ust. 10, wpłaty, o których mowa w ust. 1-5, 6 i 7, stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie...

III SO/Wa 17/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-13

za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 490...

II FSK 1289/07 - Wyrok NSA z 2008-12-05

Skarga kasacyjna A. K. spółki z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 15/07 w sprawie ze skargi R. T. K. A. spółki z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty we wpłatach na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. spółki z o.o. z siedzibą w W. [uprzedn...

II FSK 1290/07 - Wyrok NSA z 2008-12-16

lit a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy...

II FSK 147/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19

publicznej lub wprowadzenia ulgi nie mogą być oceniane w kategoriach wpływu na stan majątkowy podatników. Gdyby tak było, każde obciążenie podatkiem albo zwolnienie podatkowe...

III SA/Wa 14/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-28

określone dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wykonuje ona również w tej sferze swojej działalności czynności opodatkowane podatkiem od towarów...
ten na skutek zaskarżenia aktu lub czynności administracji publicznej nie przyjmuje sprawy administracyjnej jako takiej do końcowego załatwienia, lecz ma jedynie skontrolować...

III SA/Wa 15/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-26

swojej działalności czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, można także założyć, iż przedsiębiorcy świadczący tego rodzaju usługi przy pomocy należących...
jednak podkreślić, iż z tytułu świadczenia tejże usługi Skarżąca osiąga określone dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wykonuje ona również w tej sferze...

III SA/Wa 16/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-22

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, można także założyć, iż przedsiębiorcy świadczący tego rodzaju usługi przy pomocy należących do nich sieci są podatnikami...
świadczenia tejże usługi Skarżąca osiąga określone dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wykonuje ona również w tej sferze swojej działalności...
1   Następne >   2