Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 799/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaniechania poboru podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 54 620,00 zł, zmieniając przeznaczenie wyrobu akcyzowego...
w ten sposób, że dokonał zakupów oleju opałowego niebarwionego typu [...] w firmie I. E.S. z siedzibą w C., który zwolniony był z podatku akcyzowego, gdyż przeznaczony był na cele...

VI SA/Wa 517/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

w podatku akcyzowym w kwocie ponad [...] min zł i podatku VAT w kwocie ponad [...] tyś. zł, za co został skazany na dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym wykonaniem kary...
wartości w podatku akcyzowym, oraz przestępstwa korupcji., Organ Policji ponownie stwierdził, że wprawdzie przestępstwa, za które strona została skazana, tj. czyny z art. 229...

II SA/Gd 1095/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-03-02

[...] o łącznej szacunkowej wartości celnej 1.620 złotych, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w kwocie 18.587 złotych tj. czynu...

II SA/Wa 419/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

. w dniu 14 czerwca 2006 r. wyroby akcyzowe w postaci alkoholu w łącznej ilości 51,5 litra bez polskich znaków akcyzy, na których ciąży podatek akcyzowy w wysokości...

II OSK 1732/09 - Wyrok NSA z 2010-08-27

w łącznej ilości 51,5 litra bez polskich znaków akcyzy, na którym ciąży podatek akcyzowy w wysokości 2983,00 zł (k. 48)., Powyższe czyny, pomimo że nie mieszczą...
[...] maja 2007 r., [...]). Natomiast popełnione przez skarżącego wykroczenie skarbowe z art. 65 § 4 k.k.s. polegało na nabyciu wyrobów akcyzowych w postaci alkoholu...

II SA/Wa 1849/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

wyrobów tytoniowych oraz unikania opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym. Za rozwiązaniem z nim stosunku służby przemawia zatem znaczny ciężar gatunkowy przypisywanych...
podatek na uszczuplenie, tj. o czyn z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 65 Kodeksu karnego skarbowego, w związku z art. 7 § 1 i art. 6 § 2 Kodeksu karnego...

VI SA/Wa 1891/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również faktem uszczuplenia działaniami strony należności Skarbu Państwa z powodu pomniejszenia wpływów z tytułu podatku...
akcyzowego. Uznał, iż strona wykazała się cechami charakteru, które dają podstawy do obawy, iż dla osiągnięcia konkretnej korzyści własnej może użyć broni w celu sprzecznym...

III SA/Kr 371/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-27

papierosów różnych marek wartości 20315 zł, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie 6.252 zł, cła w kwocie 3601,40 zł, podatku akcyzowego...

II GSK 1494/11 - Wyrok NSA z 2012-09-28

, od których na wcześniejszych etapach obrotu nie uiszczono podatku akcyzowego., W ramach podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. autor skargi kasacyjnej...
przyjętego w zaskarżonym wyroku. Jak była o tym wyżej mowa Sąd pierwszej instancji za prawidłowe uznał stanowisko organów, że skarżący był sprzedawcą wyrobów akcyzowych...

II SA/Wa 1634/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

znaków akcyzy (wartość podatku akcyzowego wyniosła 11.305 zł). Wprawdzie dochodzenie nie ujawniło sprawcy przestępstwa skarbowego nielegalnego wprowadzenie papierosów...
1   Następne >   2