Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SAB/Wa 674/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

I SA/Wa 702/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-26

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...
administracyjnego określonego w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Bd 196/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-06

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których sądową kontrolę...

II SA/Wa 2287/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-06

. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne...

II SAB/Wa 133/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-03

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Bd 824/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-09-12

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Bd 823/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-03

ustawy z dnia [...] sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a...
ustawy z dnia [...] sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają...

II SAB/Wr 905/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-04

14 VI 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
w sprawie interpretacji podatkowej;, - bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu...

IV SAB/Wa 463/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej jako o.p.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;, 6...

II SA/Gd 654/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-25

uchwałą. W piśmie złożonym do akt skarżący powołują się na wniosek dotyczący wszczęcia postępowania nadzwyczajnego (wznowienia postępowania na podstawie Ordynacji...
podatkowej), złożony przez K. F. i skierowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z treści pisma wynika, że K. F. jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej...
1   Następne >   2