Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 401/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-28

. - stosownie do treści art. 30 § 4, art. 47 § 4, art. 53 § 4 oraz 52 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm...
określonych w art. 30 § 4 i art. 47 § 4 Ordynacji podatkowej., 3. W efekcie wniesionego odwołania Prezes ARR decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. - stosownie do treści art...

V SA/Wa 386/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-28

[...] października 2015 roku - stosownie do treści art. 30 § 4 i art. 47 § 4, art. 53 § 4 oraz 52 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U....
i zaliczek na poczet opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Natomiast zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5...

I GSK 2520/18 - Wyrok NSA z 2022-05-24

) przyjęcie, na skutek dokonania błędnej wykładni art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w brzmieniu Dz. U. z 2015 r. poz. 613 stosowanym w sprawie...
z przekroczeniem kwoty mlecznej - tu Z. Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 30 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (brzmienie jw...

IV SA/Wa 1427/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

4 i art. 47 § 4, art. 53 § 4 oraz art. 52 § 1 pakt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ) w związku z art. 40...
Ordynacji podatkowej., W odwołaniu od tej decyzji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wniosła o jej uchylenie lub zmianę. Podniosła zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego...

I GSK 1640/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

postępowania mającego na celu stwierdzenie, czy w sprawie doszło do nadpłaty w rozumieniu Ordynacji podatkowej., WSA zauważył, że wadliwe było stanowisko Prezesa ARR...
rynku mleka) przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Chodzi tu o przepisy dotyczące nadpłaty, zawarte w art. 72 - 80 tej ustawy. Sąd I instancji wskazał, że w aktach...

I GSK 273/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

. 30 § 4, art. 47 § 4, art. 53 § 4 oraz 52 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 10...
i przetworów mlecznych oraz przepisy Ordynacji podatkowej. Natomiast zarzuty strony, iż z uzasadnienia przedmiotowej decyzji nie wynika, który rolnik nie dokonał wpłaty...

I GSK 1644/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

jako płatnika na podstawie przepisów ustawy z dnia 19997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613, ze zm.), dalej: 'O.p.' lub 'Ordynacja podatkowa' ., W dniu...
, że traktowanie podmiotu skupującego, jako płatnika jest rozpatrywane łącznie na podstawie zarówno art. 8 Ordynacji podatkowej jak i art. 36 ustawy o rynku mleka...

V SA/Wa 496/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

nieuregulowanych w ustawie do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201, ze zm., dalej: O.p....
z dnia 19997r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania na raty, z zastrzeżeniem art. 15 ust...

IV SA/Wa 1745/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08

opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa., Zgodnie z art. 30 § 1 tej ostatniej ustawy płatnik...
od momentu przekroczenia przez dostawcę IIR przy wypłacie należności na mleko;, - art. 30 §4, 47§4, 52§1pkt. 4 i 53§4 Ordynacji podatkowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie...

I GSK 1648/18 - Wyrok NSA z 2020-02-11

z dnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm., dalej: o.p), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności...
podatkowej, umożliwia dokonanie dalece swobodnej interpretacji art. 8 o.p., znajdującego się w dziale I Ordynacji podatkowej, polegającej na przyjęciu, że za płatnika...
1   Następne >   3