Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 1179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-27

. Organ stwierdził, iż zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) zobowiązanie podatkowe...
przedawnienia dotacji stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, że sposób liczenia terminu przedawnienia jest uzależniony zasadniczo...

V SA/Wa 26/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

nieuregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem art. 57 tej ustawy., Odnosząc się do zarzutu dotyczącego...
z art. 6 Ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu...

V SA/Wa 2959/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Wskazano tutaj, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, iż pojęcia ważnego interesu podatnika...
jej naruszenie art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 kpa oraz naruszenie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji...

II SAB/Wa 591/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

II SA/Wa 648/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

V SA/Wa 1172/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi U. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji postanawia: - zwrócić U. wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) wpisany [...] kwietnia 2014 r. do rejestru opłat sądowych pod poz. [...].

II SAB/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

IV SAB/Gl 79/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Odnosząc normy prawne wypływające...
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i oraz 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Wa 566/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

V SA/Wa 1232/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-21

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
1   Następne >   +2   4