Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 2082/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego nawet wtedy, gdy miałoby ono być umorzone. Powołał się również na Ordynacje podatkową, twierdząc, że wierzyciel przerwał bieg...
mają przepisy Ordynacji podatkowej, mającej zastosowanie do:, - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu...

II SAB/Go 123/23 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-11-09

administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania takich opinii,, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego...

II SAB/Wa 1082/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-27

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z kolei zgodnie z art. 3 § 3 ppsa, sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SAB/Bk 5/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-08

administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej, postępowań, o których mowa w dziale V...
Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W niniejszej sprawie skargą do sądu administracyjnego została objęta bezczynność P...

II SAB/Wa 87/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-03

. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zwrócić należy uwagę, że z bezczynnością organu...

II SAB/Wa 86/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-27

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie natomiast...

II SAB/Wa 88/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-28

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 197/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Wa 1046/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 28/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-30

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z kolei zgodnie z art. 3 § 3 ppsa, sądy...
1   Następne >   +2   4