Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1292/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-17

autocysterną wykonując w tych dniach prace w warsztacie., Z przedłożonej faktury z dnia [...] marca 2004 r. wynika, iż spółka zakupiła dla siebie olej opałowy lekki...
, iż nieprawidłowo odczytano dokument przewozy, z którego wynika, że nie było przewożone paliwo do silników diesla lecz olej opałowy zakupiony na potrzeby własne...

VI SA/Wa 10/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

olej opałowy lekki załadowany automatycznie przez urządzenie nalewcze w O. sp. z o.o. w W. na własne potrzeby Skarżącego, który handluje paliwami. Kierowca zaznaczył...
, o strukturze płynnej (olej opałowy). W tej sytuacji zasadnym wydawałoby się poddanie pod ocenę również kwestii posiadania zezwolenia kategorii I, ponieważ stwierdzone wartości...

VI SA/Wa 2085/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej opałowy, który zanieczyszczał połączony z tą rurą. gumowy przewód...
rzeczy. Podczas oględzin przyczepy, stwierdzono, że z zamontowanej pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej...

VI SA/Wa 2202/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-08

do silników diesla zgodne z normą EN 590:1993 lub olej gazowy lub olej opałowy lekki, o temperaturze zapłonu zgodnej z normą EN 590:1993, podczas gdy w rzeczywistości...
przywołanych powyższej przepisów należy zakwalifikować jako paliwo o nr UN 1202, do silników diesla lub olej gazowy lub olej opałowy lekki o temperaturze zapłonu wyższej...

II SA 2110/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-17

(olej opałowy) bez sporządzenia dokumentu przewozowego. Decyzja została wydana na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...

III SA/Lu 1056/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-11

pracownik skarżącego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Kierowca przewoził olej opałowy i paliwo silnikowe, których sprzedażą zajmuje się skarżący. Skarżący...
kontrolę drogową samochodu marki Scania o numerze rejestracyjnym [...]. Pojazdem kierował M. F. K. Kierowca przewoził olej opalowy i paliwo silnikowe ze Ś. do miejscowości...

VI SA/Wa 1808/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

podpisany przez kierowcę Pana S. D. Kierujący pojazdem okazał do kontroli instrukcję pisemną dla kierowcy dla ostatnio przewożonego materiału UN 1203 - olej opałowy...

VI SA/Wa 697/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-22

drogowy, przewożąc 36203 litrów towaru niebezpiecznego o numerze rozpoznawczym UN 1202 i prawidłowej nazwie przewozowej olej opałowy lekki, na dowód czego kierowca okazał...

VI SA/Wa 1901/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

kolejnych nie było zamówień na dostawy oleju opałowego do tej placówki i w dniu kontroli nie dokonano dostawy oleju opałowego do tego kontrahenta., W wyniku rozpoznania odwołania...
dokonanie ustaleń sprzecznych z zebranym materiałem dowodowym i przyjęcie, że w chwili rozpoczęcia przewozu oleju opałowego było dwóch odbiorców mimo, że w rzeczywistości...

II GSK 830/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

. około godz. [...] wyjął bezpiecznik od tachografu, po czym dokonał m.in. wjazdu na teren zakładu, załadunku oleju opałowego i wyjazdu. Wskutek dokonanej ingerencji na karcie...
m.in. wjazdu na teren zakładu, załadunku oleju opałowego i wyjazdu. Wskutek dokonanej ingerencji na karcie kierowcy i tachografie nie rejestrowały się żadne aktywności...
1   Następne >   3